"Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp; tăng năng suất lao động; thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động"

Tin Mới

Giới Thiệu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 6

Liên đoàn Lao động Quận 6 được thành lập từ sau ngày 30/4/1975 và đến năm 1988 thì có Quyết định số 01/QĐ-TLĐ ngày 20/10/1988 của Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất tên gọi Liên Đoàn Lao Động Quận 6 là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trải qua gần 4 thập niên xây dựng và trưởng thành đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn Quận 6 không ngừng lớn mạnh về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng.

Tính đến nay, toàn quận có 458 CĐCS với 16.586 đoàn viên/19.058 CNVC-LĐ (tỷ lệ 87,03%) , trong đó có 89 CĐCS Khối Nhà nước với 4.903 đoàn viên/5.021 CNVC-LĐ (tỷ lệ 97,65%), 01 Doanh nghiệp nhà nước với 244 đoàn viên /244 CNVC-LĐ (tỷ lệ 100%); có 369 CĐCS Ngoài nhà nước với 11.439 đoàn viên/13.793 CNLĐ (tỷ lệ 82,93%).

Thời sự

Hoạt động Công đoàn

Hoạt động Nhà Văn hóa

Văn Bản

Tìm Văn Bản
Cơ Quan Ban Hành
Kiểu Văn Bản

Thông Báo

1 of 2
Hình ảnh hoạt động
Video tuyên truyền
Thống Kê Truy Cập